Ásla Eirikstein Prior

Psykologiske samtaler

Psykologi er læren om sjælelivet. Videnskaben om de psykiske processer. Videnskab om menneskers og dyrs måde at opfatte, opleve, handle og reagere på. Psykologi er også menneskekundskab. Evnen til indlevelse og medmenneskelighed i følelse og handling, samt psykologisk virksomhed udøvet professionelt. Der findes forskellige psykologiske retninger, som indeholder forskellige teoretiske tankegange f.eks. den psykodynamiske teori, kognitiv-adfærdsteori, eksistentialistisk teori m.fl. Som regel arbejder jeg udfra en eklektisk tankegang, som f.eks. indeholder de forskellige ovenstående teorier samt min viden indenfor sygepleje og østens tankegang om krop og psyke.

Jeg arbejder med psykologiske samtaler med både børn, unge og voksne, par og familier. Samtaler i forbindelse med krise, sorg, sygdom og død. Også samtaler i forbindelse med stress og stressforebyggelse samt behandling af depression, angst og fobier.